Projekty

29-10-2018

Projekt IT

Realizacja projektu pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych, które zapewnią możliwość nieograniczonej komunikacji pomiędzy szpitalem, a pacjentami oraz pomiędzy szpitalem, a innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.

29-06-2018

Projekt SOR

Projekt pn.: „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

06-06-2018

Komunikat SOR

W związku z remontem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w Kutnie i przebudową podjazdu od czwartku, 7 czerwca 2018 r. od godz. 6.00 zamknięty zostanie wjazd teren szpitala od ulicy Szpitalnej. Przejazd wyłącznie dla karetek i służb ratunkowych przewożących pacjentów na SOR odbywać się będzie bramą od ulicy Kościuszki (za parkingiem). Jednocześnie informujemy, że pacjenci, którzy chcą uzyskać pomoc w SOR i przybywają do szpitala indywidualnie w dalszym ciągu będą korzystać z wejścia głównego do budynku szpitala.

23-04-2018

Remont SOR - prace ruszyły pełną parą

Od 19 kwietnia br. firma KB Jakub Lewandowski z Płocka przystąpiła do prac związanych z remontem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Wykonawca rozpoczął prace od rozbiórki starego podjazdu dla karetek. W ciągu kilku godzin stary podjazd przeszedł do historii.

06-04-2018

Jest umowa z wykonawcą! Ruszają prace związane z remontem SOR

Firma KB Jakub Lewandowski z Płocka będzie odpowiedzialna za generalny remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. W piątek, 6 kwietnia 2018 r. o godz. 11 Zarząd KSS Sp. z o.o. i właściciel Firmy KB – Jakub Lewandowski podpisali umowę na realizację inwestycji.

18-10-2017

Projekt rozbudowy, remontu i wyposażenia SOR-u

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5mln złotych na realizację projektu rozbudowy, remontu i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska.