Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Obejmuje opieką i leczeniem osoby, które nie wymagają dalszego leczenia szpitalnego.

Jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niesprawności, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają nadal profesjonalnej pielęgnacji, opieki, nadzoru lekarskiego i dalszej rehabilitacji.

Osoby przebywające w zakładzie otoczone są troskliwą opieką pielęgniarską, są usprawniane ruchowo oraz poddawane działaniom fizjoterapeutycznym. Rekonwalescenci oraz ich rodziny przygotowywane są do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Ponadto mają one kontynuowane leczenie farmakologiczne, a  w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia zakład zapewnia opiekę lekarską, niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

Komplet dokumentów niezbędnych aby przyjąć do ZOL-u Pacjenta wentylowanego  mechanicznie.


1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

2. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego / przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

3. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczegego.

4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

5. Oświadczenie

6. Skala Glesgow

7. Karta kwalifikacyjna dorosłych do leczenia żywieniowego

8. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (nutritional risk score, nrs)

9. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych.
 
Oprócz w/w dokumentów prosimy dołączyć:

1. Ksero dowodu osobistego

2. Ksero dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie pacjenta

3. Jeżeli pacjent nie może świadomie wyrazić zgody na przyjęcie, przyjęcie może nastąpić na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego.

4. Dokument potwierdzający dochód pacjenta

Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% dochodu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych.

Wszelkich informacji udziela  Kierownik ZOL - mgr Halina Zagajewska van Mierlo,
nr tel. 24 3880 367 e-mail zol@szpital.kutno.pl


Dotyczy Pacjentów kierowanych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

Ostatni odcinek do emerytury/renty lub ksero ostatniej decyzji emerytalno-rentowej.

Proszę o dołączenie kompletu badań:

1. Mocz badanie ogólne,

2. OB

3. Morfologia,

4. CRP,

5. Sód, potas

6. Mocznik, Kreatynina

7. Rtg płuc,

8. W przypadku odleżyny - posiew z rany - wymaz + antybiogram,

9. W przypadku cewnika - posiew moczu

 


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL