Wpływ działalności wykonywanej przez Szpital na zdrowie i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie i środowisko
 

W celu spełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021r. poz.1941), Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 52, informuje, że w placówce zainstalowana i stosowana jest aparatura rentgenowska.

Dawki promieniowania emitowane ze źródeł rentgenowskich emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.