Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym


Koordynator
lek. med. Jarosław Oborzyński
specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa
piel. dypl. Beata Kędra


Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci z:

 • ostrymi neurologicznymi schorzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu:
  • udary mózgu  (niedokrwienny, krwotoczny, krwotok podpajęczynówkowy),
  • gromadne napady padaczkowe,
  • ostrymi zapalnymi polineuroradikulopatiami,
  • stwardnieniem rozsianym a także chorobami układu pozapiramidowego,
 • padaczką o różnej etiologii
 • chorobami obwodowego układu nerwowego (przewlekłe polineuropatie, choroby mięśni złącza nerwowo-mięśniowego)
 • chorobami neurozwyrodnieniowymi mózgu, w tym z chorobą Parkinsona oraz innymi zaburzeniami ruchowymi oraz zaburzeniami chodu
 • ze zmianami pourazowymi w układzie nerwowym, nie wymagającymi leczenia operacyjnego
 • organicznymi uszkodzeniami mózgu, nie wymagającymi leczenia operacyjnego
 • zawrotami i bólami głowy (diagnostyka przyczyn)
 • chorobami naczyniowymi mózgu (w tym o rzadszej przyczynie – kolagenozy, udar żylny);
 • chorobami demielinizacyjnymi, w tym ze stwardnieniem rozsianym;
 • chorób rdzenia kręgowego, neurologii i chorób obwodowego układu nerwowego.

W oddziale wykonujemy diagnostykę ultrasonograficzną i diagnostykę neurofizjologiczną.