Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Neurologia z Pododdziałem Udarowym

Lista kontaktowa:

Kierownik Oddziału:  Jarosław Oborzyński – specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Pawlak- specjalista organizacji i zarządzania

Telefony kontaktowe:

Pokój Lekarski: +48 24 388 03 25 lub +48 24 388 03 26

Sekretariat: +48 24 388 03 10

Pielęgniarki: +48 24 388 03 23

W Oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci z:

·         ostrymi neurologicznymi schorzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu:

- udary mózgu  (niedokrwienny, krwotoczny, krwotok podpajęczynówkowy)

- gromadne napady padaczkowe

- ostrymi zapalnymi polineuroradikulopatiami

- stwardnieniem rozsianym, a także chorobami układu pozapiramidowego

·         padaczką o różnej etiologii

·         chorobami obwodowego układu nerwowego (przewlekłe polineuropatie, choroby mięśni złącza nerwowo- mięśniowego)

·         chorobami neurozwyrodnieniowymi mózgu w tym z chorobą Parkinsona oraz innymi zaburzeniami ruchowymi oraz zaburzeniami chodu

·         ze zmianami pourazowymi w układzie nerwowym, nie wymagającymi leczenia operacyjnego

·         organicznymi uszkodzeniami mózgu, nie wymagającymi leczenia operacyjnego

·         zawrotami i bólami głowy (diagnostyka przyczyn)

·         chorobami naczyniowymi mózgu (w tym o rzadszej przyczynie – kolagenozy, udar żylny)

·         chorobami demielinizacyjnymimw tym ze stwardnieniem rozsianym

·         chorób rdzenia kręgowego, neurologii i chorób obwodowego układu nerwowego

Wykonywane procedury medyczne:

-tomograf komputerowy

-rezonans magnetyczny

-EEG

-EMG

W oddziale wykonujemy diagnostykę ultrasonograficzną i diagnostykę neurofizjologiczną oraz badania EMG (diagnostyka polineuropatii i innych chorób nerwów obwodowych).

Lista dokumentów, które Pacjent powinien mieć przy przyjęciu na Oddział i dalszego leczenia:

·         skierowanie do Oddziału

·         dowód osobisty

·         badania, które mogą być pomocne przy diagnostyce

·         wcześniejsze wypisy

Pacjent, który zostaje przyjęty do Szpitala powinien we własnym zakresie zabezpieczyć: 

·         przybory osobiste

·         przybory toaletowe

·         środki czystości

·         piżamę