Informacje Dla Pacjenta

Ochrona Danych Osobowych:

 • Klauzula Informacyjna - obowiązek informacyjny Pobierz

Oddział Neonatologiczny:

 • Zalecenia dla rodziców noworodka z nasiloną żółtaczką (po wypisie do domu) Pobierz

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym:

 • Zalecenia pielęgniarskie po przebytym udarze mózgu Pobierz
 • Zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta z guzem mózgu Pobierz
 • Zalecenia pielęgniarskie w Chorobie Parkinsona Pobierz

Oddział Pediatryczny:

 • Wskazówki pielęgniarskie przy zdiagnozowanej u dziecka biegunce Pobierz
 • Wskazówki pielęgniarskie przy zdiagnozowanym u dziecka zapaleniu płuc Pobierz
 • Wyprawka dla dziecka do szpitala Pobierz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

 • Pielęgnacja skóry osób starszych Pobierz

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 • Zapobieganie upadkom w warunkach domowych Pobierz
 • Zdrowy Kręgosłup Pobierz