Informacje Dla Pacjenta

Ochrona Danych Osobowych:

  • Klauzula Informacyjna - obowiązek informacyjny Pobierz

Oddział Neonatologiczny:

  • Zalecenia dla rodziców noworodka z nasiloną żółtaczką (po wypisie do domu) Pobierz

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym:

  • Zalecenia pielęgniarskie po przebytym udarze mózgu Pobierz
  • Zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta z guzem mózgu Pobierz
  • Zalecenia pielęgniarskie w Chorobie Parkinsona Pobierz

Oddział Pediatryczny:

  • Wskazówki pielęgniarskie przy zdiagnozowanej u dziecka biegunce Pobierz
  • Wskazówki pielęgniarskie przy zdiagnozowanym u dziecka zapaleniu płuc Pobierz
  • Wyprawka dla dziecka do szpitala Pobierz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

  • Pielęgnacja skóry osób starszych Pobierz