Oddział Ginekologiczno-Położniczy


Ordynator
dr n. med. Romuald Juchnowicz-Bierbasz

Konsultant Medyczny
prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski

Z-ca Ordynatora
dr n. med. Mariusz Kocik
specjalista ginekolog - położnik

Położna Oddziałowa
mgr Dorota Grabowska 

Z-ca Położnej Oddziałowej
mgr Ewa Grajek


W skład Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wchodzą następujące odcinki:

 • Położnictwo Aseptyczne
 • Blok porodowy 
 • Blok operacyjny porodowy
 • Blok porodów rodzinnych
 • Izba przyjęć położnicza
 • Oddział ciąży powikłanej - OCP
 • Ginekologia
 • 7 Sal Porodów Rodzinnych - kliknij i zobacz jakie warunki oferujemy

Położnictwo

 • Hospitalizacja ciężarnych w celu oceny rozwoju ciąży
 • Prowadzenie porodów: fizjologicznych i zabiegowych
 • Nadzór nad ciążami wysokiego ryzyka (ciężarne po operacjach serca, kręgosłupa i bioder)
 • Leczenie wczesnych i późnych powikłań ciążowych
 • Opieka przed-, śród- i poporodowa nad ciążami wielopłodowymi
 • Diagnostyka dojrzałości płuc płodu
 • Leczenie hipotrofii płodu
 • Leczenie małowodzia i wielowodzia
 • Opieka nad ciężarnymi z chorobami tarczycy i cukrzycą
 • Opieka nad ciężarnymi z chorobami wątroby, nerek i serca
 • Leczenie niedokrwistości, nadciśnienia indukowanego ciążą i chorób układu moczowego
 • Nadzór nad ciążami po leczeniu niepłodności
 • Edukacja położnic w zakresie karmienia piersią i pielęgnacji niemowlęcia
 • Szkoła rodzenia

Ginekologia

Diagnostyka i leczenie:

 • Niepłodności, wad wrodzonych narządów płciowych i ich następstw
 • Ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, urazów narządów płciowych i nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego
 • Stanów przedrakowych i chorób nowotworowych narządu płciowego
 • Zaburzeń statyki narządu płciowego
 • Zaburzeń okresu przekwitania
 • Chorób nienowotworowych sutka.

Leczenie operacyjne w obrębie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych:

operacje: radykalne, paliatywne, second loock, diagnostyczne, korekcyjne, plastyczne,      laparoskopowe.

Cały zakres operacji ginekologicznych prowadzonych w oddziale obejmuje m.in:

 • operacje nowotworów łagodnych i złośliwych narządu rodnego
 • operacje nietrzymania moczu
 • operacje plastyczne pochwy i krocza

Oddział zajmuje się również m.in. diagnostyką i leczeniem niepłodności w tym oceną niedrożności jajowodów (HSG-histerosalpingografia), (HDT-hydrotubacja), oceną owulacji.

Diagnozowane i leczone są również nieprawidłowe krwawienia z układu rodnego.

Oddział posiada możliwości przeprowadzania diagnozy i leczenia niepłodności nowoczesnymi metodami.