Kontakt

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY
SPÓŁKA Z O.O.

Adres:
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

tel: 24 3880 200
tel/fax: 24 3880 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

NIP: 775 26 31 681
REGON: 100 974 785

 

 

Prezes Zarządu
Artur Gur
24 38 80 202
Zastępca Dyrektora ds. medycznych
Dr n. med. Krzysztof Pastewka
24 38 80 202
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa - Prokurent
mgr Irena Dałek
24 38 80 207
Główny Księgowy
Joanna Pawłowska
24 38 80 220
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Jakości
Bartosz Serenda
24 38 80 223
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych
Monika Kilar-Błaszczyk
24 38 80 224

 

 Szpital im. dr Antoniego Troczewskiego

 

Centrala/Punkt informacyjny   24 38 80 200
     
Oddziały    
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi

Koordynator
lek. med. Barbara Krawczyk-Tąporowska

24 3880 251

pokój lekarski 24 3880 252
sekretariat 24 3880 250 
punkt pielęgniarski 24 3880 253

Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej
Koordynator
lek. med. Paweł Kumoniewski

24 3880 331

pokój lekarski 24 3880 332
sekretariat 24 3880 337
punkt pielęgniarski 24 3880 338

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator - 
lek. med. Janusz Kurpiewski

24 3880 341

pokój lekarski 24 3880 342
sekretariat 24 3880 330 
punkt pielęgniarski 24 3880 344

Oddział Endokrynologiczny Ordynator - 
lek. med. Zbigniew Sobczyk

24 3880 322

pokój lekarski 24 3880 361
sekretariat 24 3880 300
punkt pielęgniarski 24 3880 363

Oddział Pediatryczny Ordynator
lek. med. Joanna Świdrowska-Jaros

24 3880 381

pokój lekarski 24 3880 382
sekretariat 243880 380 
punkt pielęgniarski 24 3880 384

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Ordynator - 
lek. med. Katarzyna Medyńska


24 3880 282
sekretariat 24 3880 280 
punkt pielęgniarski 24 3880 284

fizykoterapia 285

Oddział Neonatologiczny Ordynator - 
lek. med Paweł Głowacki
24 3880 275
sekretariat 24 3880 260 
punkt pielęgniarski 24 3880 278
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Ordynator - 
dr n. med. Tomasz Augustyniak

24 3880 263

pokój lekarski ginekologia 24 3880 268
sekretariat 24 3880 260
punkt położnych Ginekologia: 
24 3880 265

pokój lekarski położnictwo 24 3880 262
punkt położnych Położnictwo: 
24 3880 266

I Oddział Chorób Wewnętrznych Koordynator
lek. med. Anna Łęczewska

24 3880 291

pokój lekarski 24 3880 292
sekretariat 24 3880 290 
punkt pielęgniarski 24 3880 294

 

Pracownia EKG

 

 

24 3880 316

II Oddział Chorób Wewnętrznych Koordynator - 
lek. med. Tomasz Wierzykowski

24 3880 301

pokój lekarski 24 3880 302
sekretariat 24 388 300 
punkt pielęgniarski 24 3880 305

Oddział Dermatologiczny Koordynator - 
dr n. med. Stanisław Wiącek

24 3880 351

pokój lekarski 24 3880 352
sekretariat 24 3880 300
punkt pielęgniarski 24 3880 354

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

Koordynator -
lek. med. Jarosław Oborzyński 

24 3880 325; 326
sekretariat: 24 3880 310
punkt pielęgniarski 24 3880 323
Szpitalny Oddział Ratunkowy Kierownik
lek. med. Anna Kierus-Gudaj

24 3880 234

izba przyjęć planowa 24 3880 236
sekretariat 24 3880 230

Blok Operacyjny Kierownik
mgr Anna Żukowska
tel/fax: 
sekretariat 24 3880 240 
punkt pielęgniarski 
24 3880 241 
24 3880 243

 

Jednostki organizacyjne

 

 

Numer telefonu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik
mgr Anna Bewicz

24 3880 365

pokój lekarski 24 3880 368
punkt pielęgniarski 24 3880 366
sekretariat tel/fax 24 3880 367

Zakład Rehabilitacji Rejestracja 24 3880 485
Przychodnia Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Kierownik piel. 
Agnieszka Kowalska
Rejestracja 24 3880 370
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NPL) lekarz dyżurny 
wizyty domowe

24 38 80 371
508 919 332

Pracownia Endoskopii   24 3880 470
Sterylizatornia mgr Anna Żukowska 24 3880 240 
Pielęgniarka Koordynująca 
24 3880 412
Apteka Kierownik
mgr Hanna Karwasik
tel/fax: 24 3880 420 
ekspedycja 24 3880 422
Pielęgniarka Epidemiologiczna mgr Bożena Jakubowska 24 3880 208
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

kierownik
Agnieszka Tomalak

tel./fax 24 3880 247
Dział Kadr i Płac kierownik
Marzanna Lewandowska
24 3880 215
Archiwum zakładowe

Monika Lewandowska

24 3880 435