Projekt rozbudowy, remontu i wyposażenia SOR-u

Możemy się pochwalić, że nasz projekt:

PODNIESIENIE DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ, REMONT I WYPOSAŻENIE SOR (SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO) WRAZ Z BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ DO LĄDOWISKA W KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM SP. Z O.O.

otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln złotych !

Wsparcie uzyskały 62 inwestycje o wartości ponad 236 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 189 mln zł.

WŚRÓD DOFINANSOWANYCH KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY !!!!

Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji rozpocznie się po podpisaniu umowy. Modernizacja kutnowskiego SOR ma kosztować blisko 6mln zł. Przebudowany ma być podjazd dla karetek wraz z zadaszeniem. Wykonane mają też zostać niezbędne prace modernizacyjne pomieszczeń SOR. Zakupiony zostanie też nowy sprzęt medyczny, niezbędny w działalności oddziału.

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia