Oddział Pediatryczny

Ordynator
dr n. med. Joanna Świdrowska-Jaros
specjalista pediatrii

Lek. Danuta Karasińska
specjalista pediatrii i neurologii

Lek. Paulina Kalusińska
specjalista pediatrii

dr n. med. Agata Zamecznik
specjalista pediatrii i neonatologii

lek. med. Marta Depczyk-Bukała
specjalista pediatrii

Lekarze dyżurni:
Lek. Marta Jankowska
specjalista pediatrii

Lek. Zofia Lisowska
specjalista pediatrii

dr n. med. Krzysztof Jeziorny
specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Iwona Ambroziewicz

dr n. med. Justyna Roszkiewicz
specjalista pediatrii

lek. med. Elżbieta Szczepanik

 

Oddział skoncentrowany jest na diagnostyce i leczeniu pacjentów od okresu
noworodkowego do 18 roku życia.

Obecna struktura oddziału to dwa odrębne odcinki - dla niemowląt i dzieci starszych.

Zajmujemy się leczeniem dzieci w niżej wymienionym zakresie:

o choroby infekcyjne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego

o choroby układu oddechowego (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, obturacyjne
zapalenia oskrzeli, astma oskrzelowa, stany zapalne nosogardła i ucha
środkowego, diagnostyka nawracających infekcji układu oddechowego,
przedłużającego się kaszlu, ocena powikłań po przebyciu COVID-19)

o choroby układu pokarmowego (wymioty, biegunki, ostre nieżyty
żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha)

o choroby układu moczowego (zakażenia układu moczowego, ostre odmiedniczkowe
zapalenie nerek)

o choroby układu nerwowego (omdlenia, bóle głowy, drgawki gorączkowe, wstępna
diagnostyka stanów napadowych)

o reakcje alergiczne z diagnostyką alergologiczną

o inne stany chorobowe wymagające diagnostyki pediatrycznej przed
przekazaniem pod opiekę specjalistyczną

W ramach hospitalizacji istnieje możliwość wykonania szeregu badań diagnostycznych:

o laboratoryjnych

o radiologicznych, w tym badanie CT oraz NMR

o ultrasonograficznych - w tym badanie ultrasonograficzne płuc

o EKG, badanie ECHO u dzieci starszych

o badanie Holtera RR oraz EKG

o gastrofiberoskopia u dzieci starszych

o EEG u dzieci starszych >6rż

- wodorowe testy oddechowe w kierunku nietolerancji laktozy, w kierunku SIBO

Oddział dysponuje szeregiem szybkich testów antygenowych, m.in. w kierunku
grypy, RSV, SARS-CoV2, paciorkowca.

W razie konieczności udzielane są konsultacje specjalistyczne w zakresie:

o neurologii dziecięcej

o laryngologii

o kardiologii

o endokrynologii

o dermatologii

o chirurgii

o ortopedii

o psychologii

Oddział obecnie liczy 12 łóżek. Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem
całą dobę.