Oddział Pediatryczny


Ordynator
lek. med. Dariusz Maj
specjalista pediatra, pulmonolog

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Iwona Ambroziewicz


Leczymy i diagnozujemy pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oddział podzielony jest na dwa odcinki dla niemowląt i dzieci starszych. Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę. Oddział ma profil ogólno- pediatryczny.

Zakres świadczeń:

Zajmujemy się leczeniem dzieci w niżej wymienionym zakresie:

 • choroby infekcyjne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego
 • choroby układu oddechowego (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, obturacyjne zapalenia oskrzeli, astma oskrzelowa, stany zapalne noso-gardła i ucha środkowego)
 • choroby układu pokarmowego (biegunki, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, bóle brzucha, choroby górnego
 • odcinka przewodu pokarmowego u dzieci starszych)
 • choroby układu moczowego (zakażenia układu moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek)
 • choroby układu nerwowego (omdlenia, bóle głowy, drgawki gorączkowe, wstępna diagnostyka stanów napadowych)
 • reakcje alergiczne
 • inne stany chorobowe wymagające diagnostyki pediatrycznej przed przekazaniem pod opiekę specjalistyczną

Zabiegi diagnostyczne

Wykonywane są badania:

 • radiologiczne
 • ultrasonograficzne
 • EKG
 • badanie Holtera
 • spirometria, pomiary PEFR-u
 • gastrofiberoskopia
 • EEG u dzieci starszych

W razie potrzeby możliwa konsultacja specjalistyczna z zakresu

 • neurologii dziecięcej
 • pulmonologii dziecięcej
 • laryngologii
 • okulistyki
 • kardiologii
 • endokrynologii

Oddział otrzymał podziękowania ze Stowarzyszenia Chorych na Mukolisacharydozę i Choroby Pokrewne za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną nad podopiecznym owego Stowarzyszenia