Oferty pracy

01-04-2021

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52 – „Zamawiający” OGŁASZA KONKURS OFERT Sygnatura postępowania: K/2/2021 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów na rzecz pacjentów ,,Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

06-02-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

28-01-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Zamawiający” OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

14-06-2018

Uwaga!

Informacja dla kandydatów na wakaty szpitalne.