I Oddział Chorób Wewnętrznych


Koordynator
lek. med. Anna Łęczewska
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Czarnecka
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

   Telefony kontaktowe:

Pokój Lekarski: +48 24 388 02 92

Punkt pielęgniarski: +48 24 388 02 94

Sekretariat: +48 24 388 02 90

Pracownia EKG: + 48 24 388 03 16, + 48 24 388 02 90

Opis:

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci zarówno w stanach zagrożenia życia jak i pacjenci wymagający diagnostycznych interwencji ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Dysponujemy 30 łóżkami umieszczonymi na IV piętrze w pokojach 2-,3-osobowych . Do dyspozycji oddziału pozostaje szerokie zaplecze laboratoryjne i diagnostyczne.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy i staży specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych.

Diagnostykę i terapię prowadzi zespół lekarzy specjalistów w systemie opieki całodobowej.

Oddział szczególnie ukierunkowany jest na leczenie niewydolności serca, zdekompensowanych chorób metabolicznych, chorób układu oddechowego i wstępną diagnostykę onkologiczną.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest przez profesjonalną kadrę pielęgniarską z licznymi specjalizacjami w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Celem Zespołu Lekarskiego i Pielęgniarskiego jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych. 

Współpracujemy ze Stacją Dializ DaVita i Centrum Kardiologii Scanmed.

Wykonywane procedury medyczne:

W Oddziale są wykonywane:

·         punkcja jam ciała (opłucnej, osierdziowej, otrzewnej)

·         diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)

·         nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna (ekg, próba wysiłkowa, badanie holterowskie, echokardiograficzne)

·         nieinwazyjne procedury układu oddechowego (RTG, USG,TK,spirometria)

·          kardiowersja elektryczna

W strukturach Oddziału znajduje się Pracownia Diagnostyczna Badań Serca (EKG), w której wykonywane są nieinwazyjne badania kardiologiczne dla pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych jak również dla pacjentów ambulatoryjnych.


Zapisy na badania ambulatoryjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00- 14:00, pod numerem telefonu 243880316, 243880290


Badania wykonywane w Pracowni Diagnostycznej Badań Serca:

ekg spoczynkowe

ekg spoczynkowe z opisem 

24, 48, 72- godzinny zapis ekg metodą Holtera (Holter EKG)

Holter ABPM (ciśnieniowy/RR)

Próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe) z opisem

Ceny badań zgodnie z obowiązującym cennikiem

Lista dokumentów, które Pacjent powinien mieć przy przyjęciu na Oddział i dalszego leczenia:

·         skierowanie do Oddziału

·         dowód osobisty

·         dokumentacja medyczna w tym posiadane badania i karty informacyjne

Pacjent, który zostaje przyjęty do Szpitala powinien we własnym zakresie zabezpieczyć: 

·         przybory osobiste

·         przybory toaletowe

·         środki czystości

·         piżamę, łapcie