Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Ordynator
lek. med. Tomasz Rymer
specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej 

Z-ca Ordynatora
lek. med. Janusz Kurpiewski
specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Michalczyk 


Zakres świadczeń 

Leczenie chorób i urazów narządu ruchu w następującym zakresie:

Chirurgia ortopedyczna

 • alloplastyka totalna stawu biodrowego i kolanowego cementowa i bezcementowa
 • plastyka ścięgien zginaczy i prostowników dłoni i stopy
 • rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego
 • osteotomie korekcyjne kości długich
 • korekcje narządu ruchu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • nieoperacyjne leczenie wrodzonych wad stopy i dysplazji stawów biodrowych
 • operacyjne rekonstrukcje narządów ruchu
 • ortopedia onkologiczna
 • operacyjne leczenie schorzeń zapalnych narządu ruchu

Chirurgia urazowa

 • alloplasyka totalna cementowa, bezcementowa i połowicza Austin-Moor`e biodra
 • osteosynteza stabilna narządu ruchu (ZESPOL, AO, płyty kątowe)
 • diagnostyka i operacje artroskopowe stawu kolanowego
 • chirurgiczne opracowanie obrażeń narządów ruchu (szycie zginaczy i prostowników, tenolizy, neurolizy, szycie nerwów, mięśni, naczyń po ostrych urazach)
 • repozycje ręczne złamań i zwichnięć w obrębie narządu ruchu
 • nieoperacyjne leczenie uszkodzeń kręgosłupa
 • operacyjne leczenie urazowych amputacji w obrębie narządu ruchu

Diagnostyka chorób i urazów narządu ruchu w oparciu o: 

 • artroskopię stawu kolanowego
 • badania RTG
 • badania scyntygraficzne kości

Przeprowadzamy również zabiegi operacyjne - zespolenia śródszpikowego przy użyciu gwoździ śródszpikowych. Jest to mało inwazyjna metoda zespolenia wielozłamań kości długich: ramienia, uda, podudzia. Pozwala ona na zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, a także skraca pobyt chorego na oddziale, a co ważne nie pozostawia dużych blizn po operacji.

PO RAZ PIERWSZY przeprowadzono operację wstawienia protezy biodrowej u pacjenta u którego stwierdzono nowotwór.

Celem operacji było usunięcie zmian nowotworowych w granicach tkanek makroskopowo nie zmienionych i wstawienie protezy poresekcyjnej z odtworzeniem przynasady i trzonu kości udowej gruzem kostnym.

Operacja odbyła się w 4 etapach:

 • usunięcie nowotworu
 • wstawienie protezy kości biodrowej
 • odtworzenie przynasady trzonu kości udowej
 • wstawienie protezy kości udowej

Zabieg operacyjny umożliwi pacjentowi przede wszystkim bezbolesną egzystencję ale również szybki powrót do normalnego życia, ponieważ w granicy 2-3 tygodni od zabiegu przewidywane są pierwsze kroki samodzielne pacjenta po operacji.