Przekształcenie części oddziałów szpitala w oddziały covidowe

Decyzją z dnia 31.10.2021 na podstawie art. 11h ust. 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewoda Łódzki w trybie natychmiastowego wykonania ponownie przekształca część oddziałów KSS Sp. z o. o. w oddziały covidowe.

Od jutra tj. od 3 listopada szpital w Kutnie ma mieć w dyspozycji 35 łóżek (w tym 5 łóżek izolacyjnych dla Pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i 30 łóżek obserwacyjno – zakaźnych dla Pacjentów z wynikiem dodatnim). Od 5 listopada, aż do odwołania, 79 łóżek (w tym 5 łóżek izolacyjnych dla Pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i 74 łóżek obserwacyjno – zakaźnych dla Pacjentów z wynikiem dodatnim).

NPL, SOR, inne oddziały i przychodnie szpitalne działają bez zmian. Wszystkie zabiegi w oddziałach i konsultacje w poradniach odbywają się bez zmian. Szpital funkcjonuje bez zmian. Od jutra będzie miał równolegle dodatkowo wydzieloną, odseparowaną część tzw. covidową, która będzie bezpiecznie oddzielona od pozostałej części szpitala.

Szpital w Kutnie jest przygotowany na przekształcenie, personel posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, bo już raz szpital w Kutnie został przekształcony w szpital zakaźny – covidowy dlatego wszystko przebiega bezpiecznie i pod kontrolą.

Wszelkie informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.