poszukujemy fizjoteraputy

Kutno, dnia 12.10.2021 roku

 

ZARZĄD

„KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SPÓŁKA z  o.o. w KUTNIE

 

Poszukuje do pracy mgr fizjoterapii

 

Od kandydata/ki oczekujemy:

- preferowane wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia
- trzyletni staż pracy w zawodzie
- prawo jazdy kat. B


Mile widziane: 

·         sumienność

·         komunikatywność

·         umiejętność pracy w zespole

 

Kandydaci proszeni są o składanie ofert zawierających:

- Podanie o zatrudnienie, CV,

-  Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- klauzula informacyjna dla kandydata,
 

w terminie do 29 października 2021 roku  na adres mail : kadry@szpital.kutno.pl

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi  po 1 listopada 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (email lub telefonicznie).

 

Wszelkie informacje na temat naboru udzielane są pod numerem telefonu 887-213-103, Pani Ewa Rutkowska

 

Klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia

                                                                                  

                                                                                   Prezes Zarządu

„Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Artur Gur