KOMUNIKAT O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO SARS-COV-2 ( COVID-19)

Kutnowski Szpital Samorządowy sp. z o.o. zaprasza placówki udzielające świadczeń zdrowotnych oraz apteki zainteresowane szczepieniami personelu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: punkt.szczepien@szpital.kutno.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przekazanie listy osób podlegających szczepieniu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru pesel, danych miejsca pracy) ze wskazaniem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz oznaczeniem czy osoba zgłaszająca wolę zaszczepienia jest pracownikiem medycznym czy niemedycznym.
Prosimy również o podanie danych do kontaktu w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji szczepień.
Koordynatorem szczepień jest Pani Bożena Jakubowska, tel. 24 38 80 208
W załączeniu wymagane formularze

AKTUALIZACJA: bardzo prosimy o przesyłanie formularzy wyłącznie w formie elektronicznej w formie spakowanego i zaszyfrowanego dokumentu. Hasło dostępu do dokumentu można przekazywać telefonicznie od poniedziałku 21 grudnia na podany wyżej numer kontaktowy.

UWAGA!!!! termin wysłania zgłoszeń upływa 28 grudnia!!!