Holter ABPM (ciśnieniowy)

Holter ABPM (ciśnieniowy)

Holter ciśnieniowy polega na automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego wciągu doby. Holter wykonuje pomiary przez 24h w tym: wciągu dnia pomiary co 15 min, a w nocy co 30 min. Podczas rejestracji ciśnień pacjent powinien wykonywać normalne czynności dnia codziennego, ale unikać wyjść na siłownie. Urządzenie składa się z jednostki rejestrującej i rękawa do pomiaru ciśnienia. Podczas trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno manipulować przy urządzeniu (rejestratorze). W trakcie wykonywania pomiaru ręka pacjenta powinna być wyprostowana. Ręka zgięta w łokciu podczas badania może zaburzyć pomiar lub zafałszować wyniki. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pomiarach w nocy i ułożyć się w czasie snu na plecach z rękoma wyciągniętymi wzdłuż ciała. Po zakończonym badaniu wyniki zostają poddane analizie przez lekarza specjalistę.

Przygotowanie:

- dowód osobisty

Wskazania:

- ocena profilu ciśnieniowego

- ocena skuteczności leczenia farmakologicznego przeciwnadciśnieniowego

- ocena zmian wartości ciśnienia tętniczego

- kontrola ciśnień tętniczych przez rozbieżność pomiarów w domu, a w gabinecie lekarskim

- podejrzenie na leczenie farmakologicznego

- podwyższone wartości ciśnienia u kobiet w ciąży

Badanie wykonywane bez skierowania.