EKG

EKG

 

Ekg (spoczynkowe) – elektrokardiogram jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowanej z powierzchni ciała za pomocą elektrokardiografu.

Przygotowanie:

- dowód osobisty

Wskazania do wykonania standardowego badania EKG spoczynkowego u:

- osoby z już rozpoznaną chorobą układu sercowo – naczyniowego

- sprawdzenie skuteczności leczenia farmakologicznego

- osoby z podejrzeniem lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby układu sercowo – naczyniowego

- osoby po 40 roku życia w ramach badań okresowych

- u osób zakwalifikowanych do wykonania próby wysiłkowej

- osób wykonujących zawód, który wymaga dużej sprawności układu krążenia

- osób wykonujących hobby wyczynowe ( np. skok ze spadochronem itp.)

Badanie wykonywane bez skierowania.