Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator - lek. med. Tomasz Rymer - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Z-ca Ordynatora - lek. med. Janusz Kurpiewski - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Anna MichalczykZakres świadczeń


Leczenie chorób i urazów narządu ruchu w następującym zakresie:

Chirurgia ortopedyczna Chirurgia urazowa
alloplastyka totalna stawu biodrowego i kolanowego cementowa i bezcementowa alloplasyka totalna cementowa, bezcementowa i połowicza Austin-Moor`e biodra
plastyka ścięgien zginaczy i prostowników dłoni i stopy
osteosynteza stabilna narządu ruchu (ZESPOL, AO, płyty kątowe)
rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego diagnostyka i operacje artroskopowe stawu kolanowego
osteotomie korekcyjne kości długich chirurgiczne opracowanie obrażeń narządów ruchu (szycie zginaczy i prostowników, tenolizy, neurolizy, szycie nerwów, mięśni, naczyń po ostrych urazach)
korekcje narządu ruchu w mózgowym porażeniu dziecięcym repozycje ręczne złamań i zwichnięć w obrębie narządu ruchu
nieoperacyjne leczenie wrodzonych wad stopy i dysplazji stawów biodrowych nieoperacyjne leczenie uszkodzeń kręgosłupa
operacyjne rekonstrukcje narządów ruchu operacyjne leczenie urazowych amputacji w obrębie narządu ruchu
ortopedia onkologiczna
 
operacyjne leczenie schorzeń zapalnych narządu ruchu
 

Diagnostyka chorób i urazów narządu ruchu w oparciu o:

  • artroskopię stawu kolanowego
  • badania RTG
  • badania scyntygraficzne kości


 

 

 

Przeprowadzamy również zabiegi operacyjne - zespolenia śródszpikowego przy użyciu gwoździ śródszpikowych. Jest to mało inwazyjna metoda zespolenia wielozłamań kości długich: ramienia, uda, podudzia. Pozwala ona na zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, a także skraca pobyt chorego na oddziale, a co ważne nie pozostawia dużych blizn po operacji.

PO RAZ PIERWSZY przeprowadzono operację wstawienia protezy biodrowej u pacjenta u którego stwierdzono nowotwór.

 

Celem operacji było usunięcie zmian nowotworowych w granicach tkanek makroskopowo nie zmienionych i wstawienie protezy poresekcyjnej z odtworzeniem przynasady i trzonu kości udowej gruzem kostnym.

Operacja odbyła się w 4 etapach:

1. usunięcie nowotworu

2. wstawienie protezy kości biodrowej

3. odtworzenie przynasady trzonu kości udowej

4. wstawienie protezy kości udowej

Zabieg operacyjny umożliwi pacjentowi przede wszystkim bezbolesną egzystencję ale również szybki powrót do normalnego życia, ponieważ w granicy 2-3 tygodni od zabiegu przewidywane są pierwsze kroki samodzielne pacjenta po operacji.  KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O.
NZOZ Kutnowski Szpital Samorząowy
im. dr A. Troczewskiego
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
nr tel. centrali: +48 24 388 02 00
realizacja FABRYKA